MC VIỆT THẢO- CBL (602) Part 1- CƠM NIÊU CALI Hương Việt- SAN JOSE- CALIFORNIA, USA- NOV 9, 2017

0
16
MC VIỆT THẢO- CBL (602) Part 1- CƠM NIÊU CALI Hương Việt- SAN JOSE- CALIFORNIA, USA- NOV 9, 2017

CHUYỆN BÊN LỀ lần thứ 602 (Part 1) với Việt Thảo được thực hiện vào ngày 2 tháng 11 năm 2017 tại Nhà Hàng Cơm Niêu Cali Hương Việt ở Việt Nam Town, Thành phố San Jose, California Hoa Kỳ.

Nội dung:
_ Cơm Niêu Canh Khoai Mở, Tép ram Thịt Ba Chỉ.
_ Canh Nghêu Thì Là, Cá Kèo Kho Tộ.

Cơm Niêu Cali Hương Việt.
989 Story Road, Suite 8000
San Jose, Ca. 95122

Tel: (408) 418- 3671

[odex-source url=”https://m.youtube.com/watch?v=dowGQ8FmMGk” button=”Nguồn: Youtube”]